Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng an toàn hòm thư điện tử công vụ (...@hanam.gov.vn)

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hướng dẫn sử dụng an toàn hòm thư điện tử công vụ (...@hanam.gov.vn)

Thực hiện Quyết địnhsố 08/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Namvề việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam.

Qua quá trình theo dõi thực tế, hiện nay đang có thư điện tử giả mạo gửi đến một số hòm thư trong hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam. Để bảo đảm an toàn, an ninh  thông  tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và người sử dụng, Sở Tài chính đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị, cá nhân sử dụng hòm thư điện tử:

1. Không làm theo những yêu cầu trong nội dung thư điện tử giả mạo gửi.

2. Không truy cập vào những đường link (kết nối trang Web) lạ được đính kèm trong thư điện tử.

3. Thực hiện đổi mật khẩu ngay: Mật khẩu có độ dài tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường trong bảng chữ cái, số và ký tự đặc biệt; thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc khi nghi ngờ bị lộ.​


Sở Tài chính