Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hội nghị tập công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Sáng ngày 29/3/2024, được sự quan tâm hỗ trợ tập huấn của Giảng viên Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính. Sở Tài chính tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư công

      Hội nghị tập huấn cho hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài chính đầu tư công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh​. Tại hội nghị các đồng chí giảng viên Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính giới thiệu, phổ biến những kiến thức pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; những nội dung cơ bản của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


Đ/c Nguyễn Thị Quế Hương - Trưởng phòng Tài chính đầu tư Trung ương


Đ/c Phạm Trọng Quý - Trưởng phòng Quyết toán Tài chính đầu tư

     Trong quá trình truyền đạt các chuyên đề theo nội dung đào tạo, các giảng viên đã lồng ghép giữa lý luận và thực tiễn, giới thiệu, trao đổi, thảo luận, giải đáp​ và chia sẻ cách làm hay để giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài chính đầu tư công có thể triển khai và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực tếGóp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư trong dự toán ngân sách được giao; đồng thời đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.



Trao đổi, thảo luận và giải đáp giữa gảng viên và các học viên


Sở Tài chính