Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Sáng 22/2, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” bằng hình thức truyền hình trực tiếp .

      

      Dự, chỉ đạo tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, trưởng các khoa, phòng chuyên môn các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân dự học tập qua sóng truyền hình trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh. 

​      Dự tại điểm cầu hội trường Sở Tài chính có đồng chí: Lê Hồng Tư - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; đồg chí Vũ Văn Thư - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Bí thư các chi bộ; Lãnh đạo các phòng chuyên môn đơn vị cùng toàn cán bộ, công chức, đảng viên dự học tập qua sóng truyền hình trực tiếp.

      Truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của cán bộ. Người cán bộ mà theo Bác Hồ cần xây dựng là người có nhân cách phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; những phẩm chất đó được Người khái quát gọn trong 2 chữ “đức và tài”

      Cũng tại hội nghị đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”

      Kết thúc hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV, Trưởng BTG giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBĐV và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực của mỗi CBĐV nhằm phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh.

Sở Tài chính