Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
Thực hiện Công văn số 67-CV/BCĐ ngày 21/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020; ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường Sở Tài chính đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở chủ trì Hội Nghị
      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở; các đ/c lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn Sở; các đ/c đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh.
      Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Tư, Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo khẳng định, năm 2019 là năm có sự biến đổi lớn về tổ chức, song với sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt của tập thể Lãnh đạo Sở, sự đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua của công đoàn, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo tài chính cơ quan năm 2019...


Giám đốc Sở Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua
      Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Một số hình ảnh trao tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể, cán bộ, công chức đã có thành tích trong công tácSở Tài chính