Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2024. Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường Sở Tài chính đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở chủ trì Hội Nghị
      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, cùng dự hội nghị  có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, hội đoàn thể thuộc Sở.

Đồng chí Vũ Văn Thư - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn
      Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thư​ - Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo khẳng định, năm 2023 là năm khó khăn, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội​, song với sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt của tập thể Lãnh đạo Sở, sự đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua của công đoàn, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. 
      Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; báo cáo tài chính cơ quan năm 2023...
      Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ  sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua

Toàn cảnh hội nghị

Sở Tài chính