Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hết Quý IV năm 2021, số dư Quỹ BOG xăng dầu còn gần 900 tỷ đồng

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Hết Quý IV năm 2021, số dư Quỹ BOG xăng dầu còn gần 900 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2021. Theo đó, Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2021 (đến hết ngày 31/12/2021) là 898,582 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 739,685 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 666,816 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2021 là 1,764 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2021 là 138 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021) là 824,088 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Mộc Lan​


Cổng thông tin điên tử Bộ Tài chính