Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hết Quý III/2020, số dư Quỹ BOG Xăng dầu hơn 10 ngàn tỷ đồng

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Hết Quý III/2020, số dư Quỹ BOG Xăng dầu hơn 10 ngàn tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý III/2020. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020): 10.049,261 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020): 1.565,880 tỷ đồng;

image

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2020 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020): 1.503,938 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2020: 5,626 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2020: 0 đồng;

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019: 2.779,815 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020): 4.958,420 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020): 9.981,693 tỷ đồng;

Tính đến thời điểm 30/9/2020, trong tổng số 32 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 31 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, hiện chỉ còn Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV có số dư -13,059 tỷ đồng./.

Mộc Lan​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính