Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hết Quý I/2021, số dư Quỹ BOG Xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Hết Quý I/2021, số dư Quỹ BOG Xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I/2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) còn 5.340,068 tỷ đồng;

8b4eab8b2f29cb779238

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là 62,234 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là 3.936,486 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2021 là 5,049 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2021 là 0 đồng;

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng;

Tính đến thời điểm 31/3/2021, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG Xăng dầu.

Mộc Lan​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính