Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc ​Sở Tài chính.

2. Chủ đầu tư:​ Sở Tài chính

3. Mục tiêu chính: Sửa chữa một số hạng mục, công trình trụ sở làm việc bị xuống cấp

4. Địa điểm đầu tư: Sở Tài chính

5. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

6. Tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

8. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Quyết định 1427/QĐ-UBND
Sở Tài chính