Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn giản hóa quy định các hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Đơn giản hóa quy định các hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 412/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025.

Công chức tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính. Ảnh: HD

Theo đó, Phó Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025 liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh gồm: Dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; lĩnh vực chứng khoán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định này.

Cụ thể, đối với ngành nghề kinh doanh Dịch vụ kế toán, để đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện, Quyết định số 412/QĐ-TTg đã bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán...

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, bỏ quy định về thành phần hồ sơ "Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp" nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao phiếu lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc Lĩnh vực thuế, Quyết định số 412/QĐ-TTg bổ sung phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với thủ tục hành chính liên quan đến giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, Quyết định số 412/QĐ-TTg đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

HD​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính