Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về kinh doanh xổ số

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

Sửa quy định về kinh doanh xổ số để theo kịp thị trường

Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định về hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đã ban hành 07 Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, theo đó khung pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số đã được ban hành đầy đủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Qua quá trình hoạt động từ năm 1962 cho đến nay, thị trường xổ số hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tại 63 tỉnh, thành phố do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu và 01 công ty xổ số điện toán Việt Nam do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu.

Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh xổ số đã đạt nhiều kết quả tích cực. Doanh thu bình quân tăng 10,2%/năm trong giai đoạn từ 2007 - 2021. Năm 2021, doanh thu xổ số toàn quốc là 87.356 tỷ đồng bằng 0,9% GDP. Nộp ngân sách bình quân tăng 12,17%/năm trong giai đoạn 2007 - 2021, năm 2021 số thu cho ngân sách nhà nước từ nguồn XSKT là 31.597 tỷ đồng góp phần đầu tư cho y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội tại các địa phương theo Nghị quyết Quốc hội.

Hoạt động kinh doanh xổ số còn góp phần tạo việc làm cho khoảng gần 500.000 người thuộc các đối tượng chính sách, người nghèo, người không nơi nương tựa thông qua việc làm đại lý bán vé xổ số, với mức thu nhập bình quân gần 4 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện các quy định, đến nay cần thiết phải sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định về kinh doanh xổ số. Bên cạnh việc phải sửa quy định để đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, thì thị trường kinh doanh xổ số ngày càng phát triển về quy mô, trên thị trường xuất hiện các hành vi vi phạm mới, do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Hiện Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để tăng doanh thu, lợi nhuận, vẫn có trường hợp một số công ty thực hiện in và phát hành vé vượt quá hạn mức doanh số phát hành của Bộ Tài chính (mặc dù đã có quy định về hạn mức doanh số phát hành của từng công ty, địa bàn phát hành vé của từng khu vực), hoặc các tổ chức, cá nhân không phải là đại lý cấp 1 của các công ty XSKT khu vực miền Nam (là người ký hợp đồng trực tiếp với công ty XSKT) mang vé xổ số của các công ty khu vực miền Nam bán tại địa bàn của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (như Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk); tình trạng này đã gây lộn xộn thị trường xổ số miền Trung và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, xuất hiện trường hợp một số tổ chức, cá nhân lợi dụng pháp luật dân sự về hoạt động mua hộ vé xổ số để tổ chức kinh doanh, phân phối vé xổ số thông qua các thiết bị điện tử, viễn thông, internet ảnh hưởng đến tính công khai minh bạch của hoạt động kinh doanh xổ số (ví dụ như dịch vụ mua hộ vé xổ số qua ứng dụng ví điện tử, dự thưởng vé xổ số loto...). Theo đó, cần thiết phải bổ sung các hành vi này là hành vi bị nghiêm cấm để có căn cứ xử lý vi phạm.

Tăng thời gian trả thưởng xổ số lên 60 ngày

Việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Dự thảo Nghị định gồm 07 Chương 36 Điều, cụ thể: Chương I: Quy định chung (04 Điều); Chương II: Tổ chức kinh doanh xổ số (15 Điều); Chương III: Tài chính kế toán, kiểm toán (03 Điều); Chương IV: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số (05 Điều); Chương V: Thông tin, quảng cáo và khuyến mại (03 Điều); Chương VI: Tổ chức thực hiện (05 Điều); Chương VII: Điều khoản thi hành (01 Điều).

Về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số, dự thảo Nghị định quy định về mô hình, bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Điều 27 tương tự như quy định về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý đối với công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước, cho phép Chủ tịch công ty XSKT có thể kiêm Tổng giám đốc.

Về thời gian lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng và hoàn trả tiền mua vé xổ số cho khách hàng trong trường hợp bất khả kháng, để phù hợp với thực tế triển khai thời gian qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, căn cứ đề xuất của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về thời hạn trả thưởng đối với vé xổ số trúng thưởng và việc hoàn trả vé cho người tham gia dự thưởng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh…) như sau:

Thời gian trả thưởng của doanh nghiệp kinh doanh xổ số đối với khách hàng trúng thưởng tối đa là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số (trừ các trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Quá thời hạn, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng” (Điều 13 Dự thảo Nghị định).

Thời gian trả thưởng tối đa hiện nay là 30 ngày, như vậy dự thảo đã đề xuất nới thêm gấp đôi thời gian trả thưởng so với hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về hoàn trả tiền mua vé xổ số cho người tham gia dự thưởng xổ số truyền thống và xổ số điện toán do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng không thể quay số mở thưởng tại dự thảo Nghị định (khoản 4 Điều 14). Cụ thể: “Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm hoàn trả tiền mua vé xổ số cho người tham gia dự thưởng trong trường hợp bất khả kháng hoặc quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.

Ngoài ra, căn cứ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt để có căn cứ quản lý giám sát và xử lý vấn đề này trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính