Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất dừng chính sách cho học sinh, sinh viên vay tiền mua thiết bị học trực tuyến

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Đề xuất dừng chính sách cho học sinh, sinh viên vay tiền mua thiết bị học trực tuyến

Căn cứ tình hình kết quả triển khai chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Ảnh minh họa

Trước đó, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, mức độ lây lan nhanh và rộng nên học sinh, sinh viên có thể phải tiếp tục học trực tuyến khi bị nhiễm Covid-19 hoặc tại địa phương có ca nhiễm cao, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Chính sách này đã được triẻn khai, thực hiện đồng bộ và hỗ trợ được hơn 80 nghìn học sinh, sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tập trực tuyến khi bị mắc Covid-19 trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời đã hỗ trợ các em học tập hiệu quả, góp phần thực hiện đúng chủ trương “không bỏ ai lại phía sau” của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên các trường học không tổ chức học tập trực tuyến nữa, trường hợp một số nhỏ học sinh, sinh viên bị mắc Covid-19 phải nghỉ học cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, không cần thiết phải học trực tuyến.

Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cho thấy, nhu cầu vay vốn chương trình còn rất thấp. Sau khi thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn thực tế của chương trình tín dụng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, kết quả là chỉ có 14/63 tỉnh, thành phố tổng hợp còn nhu cầu vay vốn với số tiền 94 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hết số tiền này.

Do đó, việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là cần thiết bởi không còn phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế.

Việc bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg để dừng triển khai cho vay mới. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký thì các bên tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

Tuệ Anh​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính