Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Cựu Chiến binh Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Đại hội Hội Cựu Chiến binh Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Chiều ngày 12/04/2022, Hội Cựu Chiến binh Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
      Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Hồng Tư - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đại biểu Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư…


Đ/c Lê Hồng Tư - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính

      Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, các thế hệ cựu chiến binh của Khối luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khóa IV đề ra. 


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Hồng Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

      Phát huy những kết quả đạt được, Hội Cựu Chiến binh Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; động viên các thế hệ cựu chiến binh luôn nêu cao vai trò đầu tầu, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ V. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sở Tài chính