Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2023

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Đại hội Chi bộ Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2023
Thực hiện Kế hoạch 36-KH/ĐUSTC ngày 03/09/2019 của Đảng bộ Sở Tài chính về việc Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế  hoạch số 92-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng. Ngày 13/01/2020 Chi bộ Tài chính đầu tư đã tiến hành tổ chức đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023)

       Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Tư - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

       Đại hội đã nghe đồng chí Đỗ Hương Giang - Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc giúp đỡ cho chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, gắn bó và ý thức trách nhiệm cao trong mỗi đảng viên, Chi bộ phòng Hành chính Sự nghiệp đã cố gắng phấn đấu và được tổ chức Đảng cấp trên công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

      Bản báo cáo cũng đã nêu rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023: Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 30-40% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; ...


      Thay mặt BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, đồng chí Lê Hồng Tư đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí nhất trí với báo cáo chính trị của Đại hội, ghi nhận những cố gắng của Chi bộ trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Chi bộ cần cố gắng, duy trì kết quả đã đạt được và phấn đấu, khắc phục khó khăn để xây dựng Chi bộ ngày một vững mạnh hơn.

      Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ để xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội, đồng thời cũng tiến hành bỏ phiếu bầu ra Bí thư Chi bộ mới để lãnh đạo công tác của Chi bộ.


      Cuối cùng, Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Dự thảo Chương trình hành động và ​Nghị quyết Đại hội./.


Sở Tài chính