Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam năm 2018

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam năm 2018

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam năm 2018.

Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh gồm:

- Các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp, ô tô, xe máy; ngành điện, điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin; ngành công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới…;

- Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao: Đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Trồng các sản phẩm rau, củ, quả sạch, trồng lúa công nghệ cao; Chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm, đồ uống, sữa; chăn nuôi lợn sạch, bò sữa, bò thịt…

- Các dự án đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Du lịch và Dịch vụ thương mại; các dự án đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao, Khu trung tâm Y tế chất lượng cao, Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.

Chương trình xúc tiến đầu tư được phân theo các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư như sau: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng danh mục dự án đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Tải vể: 923/QĐ-UBND


Sở Tài chính