Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Quản lý, điều hành tài chính-ngân sách nhà nước chủ động, linh hoạt

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Quản lý, điều hành tài chính-ngân sách nhà nước chủ động, linh hoạt

Sáng 7/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2021 với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong tháng 6 đối với các lĩnh vực quản lý như: thu, chi, cân đối ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công; quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; quản lý dự trữ nhà nước…

P:\NĂM 2021\5. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\3. Nguyen Huu Tho\Thang 6\7.6. Giao ban Bộ\a Bo truong.jpg

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, việc xây dựng chính sách pháp luật tài chính được triển khai nhanh, đúng tiến độ,… nhất là việc xây dựng các chính sách liên quan tới công tác phòng, chống Covid -19.

Bộ trưởng cho biết: Trong thời gian ngắn, Bộ Tài chính đã triển khai rất nhanh, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết và Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn rõ, chặt chẽ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ khai trương, ra mắt Quỹ và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân,… Bộ trưởng yêu cầu đơn vị quản lý Quỹ thống kê số tiền được nhập vào Quỹ, hàng ngày, công khai, minh bạch, rõ ràng.

P:\NĂM 2021\5. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\3. Nguyen Huu Tho\Thang 6\7.6. Giao ban Bộ\a Tcanh.jpg

Các đại biểu tham dự họp Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo các đơn vị thực hiện một loạt nhiệm vụ cần sớm triển khai trong thời gian tới, nhất là các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các văn bản pháp luật tài chính, phải xác định “hoàn thiện thể chế  là 1 trong 3 đột phá của Đại hội 13 trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, một số công việc cụ thể trong điều hành, quản lý ngân sách nhà nước, những vấn đề cần ưu tiên thực hiện sớm, chặt chẽ, đúng quy định, cũng như những vấn đề cân nhắc kỹ lưỡng trong điều hành, quản lý,... Bao gồm các công liên quan tới quản lý công sản, đầu tư công, dự trữ nhà nước, thị trường trường tài chính và dịch vụ tài chính cũng được Bộ trưởng lưu ý đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Về công tác thông tin, tuyên tuyền, Bộ trưởng yêu cầu các đơn  đơn vị cần chủ động thông tin, tuyên truyền sâu, rộng về các hoạt động của ngành Tài chính như: về phổ biến pháp luật, thu ngân sách, chi ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách (như Quỹ Vắc xin, phòng, chống dịch Covid-19,...), nêu gương những điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, về công tác xuất nhập khẩu, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, về hoạt động của thị trường chứng khoán.../.​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính