Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng năm mới 2024

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng năm mới 2024

Nhân dịp bước sang năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2024 của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: