Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính đề xuất giảm phí tới 50% để hỗ trợ kinh doanh vận tải

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính đề xuất giảm phí tới 50% để hỗ trợ kinh doanh vận tải

Ảnh minh họa: H. Tuấn

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm phí từ 20 – 50% đối với 4 lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể: (1) Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; giảm 20% phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; giảm 20% lệ phí vào, rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa. (2) Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; giảm 20% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay. (3) Giảm 50% mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. (4) Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và 50% lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Dự kiến thời gian giảm phí, lệ phí các lĩnh vực trên sẽ giảm trong 3 tháng (bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12/2022).

Ước tính việc giảm phí, lệ phí giảm thu NSNN khoảng 55 tỷ đồng/03 tháng.

Bộ Tài chính cho biết kết cấu dự thảo Thông tư và mức giảm phí tại dự thảo Thông tư tương tự Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định giảm 37 khoản phí, lệ phí hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 06 tháng đầu năm 2022.

Lê Hà Thu​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính