Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí kể từ 01/7

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí kể từ 01/7

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5594/BTC-CST lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.


Phí trình báo đường thủy nội địa được giảm tới 50%. Ảnh minh họa: H. Tuấn

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10 - 50% mức thu 36 khoản phí, lệ phí dự kiến thời gian giảm bắt đầu từ 01/7 đến hết ngày 31/12/2023.

Trong đó có 21/36 khoản phí được giảm tới 50% như: lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ Phí giám sát hoạt động chứng khoán và Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán); Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; Lệ phí sở hữu công nghiệp; Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy; Lệ phí cấp Căn cước công dân; Phí trong chăn nuôi…

Riêng khoản phí sử dụng tần số vô tuyến điện nếu tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trong Thông tư thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc (Thông tư được quy định viện dẫn trong Biểu) và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)

Kim Chung


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính