Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG Xăng dầu Quý IV/2022

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG Xăng dầu Quý IV/2022

Tính đến hết quý IV/2022 (đến hết ngày 31/12/2022), số dư quỹ Bình ổn giá (BOG) 4.617,3 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2022 (từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022) là trên 2.155,5 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2022 (từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022) là trên 79,2 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2022 là trên 2 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2022 là trên 1,4 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/9/2022: 2.540,4 tỷ đồng;

​Mộc Lan​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính