Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Chuyển đổi số  
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BTC về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí của các cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính phấn đấu đến năm 2030, 100% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính đưa nội dung lên các nền tảng số

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, 70% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 50% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 80% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% đơn vị báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%. 100% Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. 100% đơn vị báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, 100% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 90% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% đơn vị báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Ban hành chế độ, chính sách nhất quán (không có sự khác biệt/chênh lệch) cho nhân viên, không phân biệt hình thức làm việc trực tiếp tại đơn vị hay làm việc từ xa; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số báo chí của đơn vị báo chí. Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả; Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả.

Bên cạnh đó, đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số (cá nhân hóa nội dung/đa nền tảng/báo chí di động/báo chí xã hội/báo chí dữ liệu/báo chí sáng tạo/báo chí thị giác/siêu tác phẩm báo chí,…); Nghiên cứu và xây dựng kho lưu trữ chung để kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của đơn vị báo chí (video, hình ảnh và âm thanh,…); Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng các phần mềm để nâng cao tốc độ biên tập, sản xuất tin bài, dễ dàng tác nghiệp từ xa; hoặc hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện; ứng dụng phần mềm trực tuyến giúp phóng viên, biên tập viên dễ dàng xử lý thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động (tập huấn/đào tạo/bồi dưỡng) nâng cao nhận thức/kỹ năng cơ bản/cần thiết liên quan về chuyển đổi số báo chí cho các đơn vị báo chí thuộc Bộ... Tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm của các Bộ, ngành, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế.

HD​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính