Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024.

Minh họa. Ảnh: HP

Theo Kế hoạch này, Bộ Tài chính sẽ thực hiện lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính sẽ được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng: Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, biên soạn cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp…phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng bài viết, phóng sự trên các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình; tuyên truyền thông qua các nền tảng kỹ thuật số như websie, zalo, facebook.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với các nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Nghị định số 84/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Israel; Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE); Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế;…

Để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính mới được ban hành sẽ được Bộ Tài chính cập nhật đầy đủ kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Các kiến nghị, câu hỏi của doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa về lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán sẽ được các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc khác của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính sẽ giải đáp thông qua văn bản, mạng điện tử, qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

HP


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính