Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Hội nghị Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía BTV Tỉnh ủy Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Duy Tiên; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số một ban, ngành của tỉnh.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thay mặt BTV Tỉnh ủy trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; phương án công tác nhân sự; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; nghe đại diện một ban xây dựng đảng, Văn phòng Trung ương đảng tham gia góp ý, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.

Theo đó, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung nhấn mạnh những yêu cầu quan trọng trong hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng”, như yêu cầu về: chủ đề, kết cấu, bố cục; các nội dung nhận định, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, khâu đột phá và chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2025; một số nội dung trọng tâm trong báo cáo chính trị thể hiện trong dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh.

Ý kiến của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo hướng phải đảm bảo thể hiện rõ nét hơn nữa tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả và kinh nghiệm rút ra từ thực tế quá trình thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, biện pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, khâu đột phá và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với BTV Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả về quá trình chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất trí về phương án nhân sự, về số lượng BCH, BTV, về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi cán bộ cấp ủy, tỷ lệ cán bộ cấp ủy trẻ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ cấp ủy tái cử... đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện những bước tiếp theo trong quy trình nhằm đảm bảo các yêu cầu nội dung về công tác cán bộ cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy Hà Nam; ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX cả về xây dựng các dự thảo văn kiện, phương án công tác nhân sự và điều kiện phục vụ đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện, nhất là về những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng yếu, những khâu đột phá và giải pháp cơ bản, thể hiện rõ hơn quyết tâm chính trị, tạo động lực phấn đấu quyết liệt, tích cực hướng tới những kết quả cao hơn, bền vững hơn nữa về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ mới.

Đánh giá cao nỗ lực và kết quả về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lưu ý BTV Tỉnh ủy Hà Nam cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các bước trong công tác nhân sự theo đúng quy định. Cùng đó, chú ý các phương án kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội đảng bộ tỉnh đảm bảo giữ vững ổn định tình hình, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội thành công đại hội Đảng bộ tỉnh.   

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời biểu thị quyết tâm của tập thể BCH, BTV Tỉnh ủy trong việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bổ sung, hoàn thiện nội dung các dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Thế Vĩnh


BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ