Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bàn giải pháp phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bàn giải pháp phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuẩn bị Sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, đại diện một số Bộ ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; Lãnh đạo Tổng cục Thuế và các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Cơ bản đáp ứng tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị 18/CT-TTg

Báo cáo tại Hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, triển khai Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 30/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 18/CT-TTg trong đó giao 26 nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg, các Bộ, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đã có văn bản gửi Bộ Tài chính để phối hợp triển khai. Kế hoạch triển khai của các Bộ, ngành đã được xây dựng cụ thể, chi tiết đến từng nhóm công việc, phân công đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành. Hiện nay, các Bộ, ngành đã và đang triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 18/CT-TTg, cơ bản đáp ứng đúng tiến độ đặt ra cho từng giai đoạn đến hết năm 2025. Với sự nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, một số nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử (VneID) với các nền tảng quản lý thuế của cơ quan thuế. Ngành Thuế đã tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ tháng 12/2022, đến nay, đã có gần 53,5 nghìn cơ sở kinh doanh trên toàn quốc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 320 triệu hóa đơn.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện rà soát đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số thuế. Đến nay, nếu tính trên số lượng mã số thuế không bao gồm người phụ thuộc và các mã số thuế không có nghĩa vụ thuế hoặc không có thông tin giấy tờ thì đã hoàn thành trên 90% việc rà soát, đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Công an và cơ sở dữ liệu về mã số thuế để triển khai việc chuyển đổi sử dụng căn cước công dân làm mã số thuế theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước đã bước đầu hoàn thành việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho Tổng cục Thuế, bao gồm dữ liệu của 929 website cung cấp dịch vụ TMĐT, dữ liệu về 130 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, quảng cáo, phát thanh, truyền hình; dữ liệu về tài khoản thanh toán của trên 9 triệu tổ chức và trên 121 triệu cá nhân tại 96 ngân hàng thương mại.

Cả 5 Bộ, ngành đã hoàn thành việc thống nhất kế hoạch chi tiết để triển khai trong năm 2024 về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hình thức điện tử, thường xuyên, đảm bảo kịp thời hỗ trợ công tác quản lý thuế với hoạt động TMĐT.

Tuy nhiên, Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg và công tác quản lý với hoạt động TMĐT, như: Việc sửa đổi chính sách pháp luật chuyên ngành cần theo lộ trình của chương trình sửa luật của Quốc hội; công tác kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương còn chưa đồng bộ; Chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành thời gian qua chủ yếu theo phương thức thủ công, chưa được thực hiện theo hình thức điện tử; Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền còn một số khó khăn, vướng mắc do quy định của chính sách pháp luật hiện hành…

Kết nối, chia sẻ dữ liệu phải đảm bảo an toàn, bảo mật

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được bước đầu của Bộ Tài chính và một số Bộ ngành trong việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ thực hiện nghiêm Chỉ thị này mà số thu NSNN từ hoạt động TMĐT trong năm 2023 tăng 13% so với năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg và chuyển đổi sang môi trường điện tử cần đối chiếu với 6 vấn đề gồm: pháp lý; hạ tầng công nghệ; việc chia sẻ, kết nối dữ liệu; giải pháp bảo mật; con người công nghệ (người thụ hưởng công nghệ, chuyên gia về công nghệ), kinh phí thực hiện, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TTg, tiến tới từng Bộ xây dựng Đề án để kết nối với Đề án 06.

“Để triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg, các Bộ, ngành liên quan đều phải chung tay triển khai, một mình Bộ Tài chính không thể thực hiện được.”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn và đánh giá cao các Bộ, ngành đã phối hợp tích cực với Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 18/CT-TTg. Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các ý kiến thảo luận, đề xuất tại Hội nghị, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến các Bộ, ngành và tổng hợp trình Chính phủ trước ngày 10/5/2024. Báo cáo sẽ tập trung vào những kết quả thực hiện được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và có kiến nghị, đề xuất cụ thể với Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế thời gian qua đã đem lại lợi ích lớn, cần tiếp tục được nghiên cứu, triển khai.

Toàn cảnh Hội nghị

“Để kết nối, chia sẻ dữ liệu thì phải đảm bảo yếu tố an toàn, bảo mật. Bên cạnh đó, dữ liệu cần phải “sống, sạch, đủ”. Điều này các Bộ, ngành đang tập trung để làm. Riêng ngành thuế và chứng khoán cũng đã thực hiện, nhưng một mình Bộ Tài chính không làm được, cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành.”- Bộ trưởng nêu quan điểm và cho rằng, việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu cần tiến hành từng bước. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật liên quan, chẳng hạn như Nghị định hướng dẫn giao dịch điện tử, Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định dùng nguồn kinh phí kể cả kinh phí chi thường xuyên và kinh phí từ NSNN để chi cho các dự án đầu tư,….

Cũng theo Bộ trưởng, 8 nền tảng có hoạt động TMĐT đã được cơ quan thuế chỉ ra liên quan đến nhiều Bộ, ngành. Trước mắt, cơ quan thuế sẽ căn cứ chức năng quản lý nhà nước của các Bộ ngành để chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, tương lai phải đề nghị sửa các quy định để đưa về quản lý, kết nối một đầu mối sẽ thuận tiện hơn. Cơ quan thuế cũng phải đồng bộ, chia sẻ được với dữ liệu về thanh toán, ai lộ bí mật thì phải chịu trách nhiệm...

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính