Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh

 Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh bao gồm:

- Máy vi tính (bao gồm cả máy tính xách tay và máy tính để bàn, riêng máy tính để bàn bao gồm: cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện), không áp dụng cho bộ máy vi tính cấu hình cao chuyên dùng cho ngành Phát thanh truyền hình;

- Máy photocopy;

- Máy in;

- Điều hòa nhiệt độ (không áp dụng cho điều hòa công suất lớn lắp đặt trong trường quay, phòng sản xuất chương trình của Đài Phát thanh truyền hình);

- Tủ đựng tài liệu;

- Bàn, ghế hội trường, bàn ghế học sinh;

- Trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học (không áp dụng đối với các trường chuyên nghiệp có tính chất đặc thù);

- Trang thiết bị ngành y tế (giao cho ngành Y tế mua sắm tập trung, Sở Tài chính giám sát).

Đồng thời, giao Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định hiện hành;

- Giao Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị ngành y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

Tải về 09_2017_QĐ-UBND

VP