Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Văn bản chỉ đạo của Tỉnh  
Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam

Xem chi tiết tại đây

 

 

THNS