Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 1286/KH-STC triển khai thực hiện Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Cải cách hành chính  
Kế hoạch 1286/KH-STC triển khai thực hiện Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

 

Loại văn bản

Kế hoạch

Số kí hiệu văn bản

1286/KH-STC

Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Ngày ban hành

13/7/2017

Ngày hiệu lực

13/7/2017

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính Hà Nam

Người ký

Trịnh Văn Thế - Giám đốc

Tập tin đính kèm

1286-KH-STC

VP