Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2023Biểu mẫu số 0109/BC-UBND18/02/2023 09-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
2
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 0207/BC-UBND17/01/2023 07-BC-UBND.pdf ; THTH-2023-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
3
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2022Biểu mẫu số 01190/BC-UBND04/11/2022 190-BC-UBND.pdf ; THTH-2020-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
4
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 02188/BC-UBND04/11/2022 188-BC-UBND.pdf ; THTH-2022-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
5
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 0234/BC-UBND10/03/2021 34-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
6
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2021Biểu mẫu số 0135/BC-UBND10/03/2021 35-BC-UBND.pdf ; THTH-2019-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
7
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 0218/BC-UBND05/02/2020 18-BC-UBND.PDF ; THTH-2020-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
8
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Năm 2020Biểu mẫu số 0111/BC-UBND11/01/2020 11-BC-UBND.PDF ; THTH-2018-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
9
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 0238/UBND-KT05/01/2019 38-UBND-KT.PDF ; THTH-2019-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
10
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Năm 2018Biểu mẫu số 02279/UBND-KT31/01/2018 279-UBND-KT.pdf ; THTH-2018-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx