Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 5910/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B59-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 6010/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 6110/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B61-TT343-35.xlsx
4
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5930/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B59-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6030/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B60-TT343-35.xlsx
6
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6130/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B61-TT343-35.xlsx
7
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5926/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B59-TT343-35.xlsx
8
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6026/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B60-TT343-35.xlsx
9
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6126/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B61-TT343-35.xlsx
10
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5914/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B59-TT343-35.xlsx
11
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6014/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B60-TT343-35.xlsx
12
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6114/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B61-TT343-35.xlsx
13
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6109/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B61-TT343-35.xlsx
14
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6009/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B60-TT343-35.xlsx
15
Cân đối ngân sách địa phương Quy I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5909/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B59-TT343-35.xlsx
16
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5941/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B59-TT343-35.xlsx
17
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6041/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B60-TT343-35.xlsx
18
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6141/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B61-TT343-35.xlsx
19
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5931/TB-UBND07/10/2022 31-TB-UBND.pdf ; TH-2022-9T-B59-TT343-35.xlsx
20
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6031/TB-UBND07/10/2022 31-TB-UBND.pdf ; TH-2022-9T-B60-TT343-35.xlsx
21
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6131/TB-UBND07/10/2022 31-TB-UBND.pdf ; TH-2022-9T-B61-TT343-35.xlsx
22
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5924/TB-UBND27/07/2022 24-TB-UBND.pdf ; TH-2022-6T-B59-TT343-35.xlsx
23
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6024/TB-UBND27/07/2022 24-TB-UBND.pdf ; TH-2022-6T-B60-TT343-35.xlsx
24
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6124/TB-UBND27/07/2022 24-TB-UBND.pdf ; TH-2022-6T-B61-TT343-35.xlsx
25
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6117/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B61-TT343-35.xlsx
26
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6017/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B60-TT343-35.xlsx
27
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5917/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B59-TT343-35.xlsx
28
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5941/TB-UBND02/12/2021 TH-2021-N-B59-TT343-35.xlsx
29
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6041/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B60-TT343-35.xlsx
30
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6141/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B61-TT343-35.xlsx
31
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5937/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-9T-B59-TT343-35.xlsx
32
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6037/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-9T-B60-TT343-35.xlsx
33
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6137/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-9T-B61-TT343-35.xlsx
34
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6028/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-6T-B60-TT343-35.xlsx
35
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6128/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-6T-B61-TT343-35.xlsx
36
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5928/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-6T-B59-TT343-35.xlsx
37
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5919/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B59-TT343-35.xlsx
38
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6019/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B60-TT343-35.xlsx
39
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6119/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B61-TT343-35.xlsx
40
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5971/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B59-TT343-35.xlsx
41
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6071/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B60-TT343-35.xlsx
42
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6171/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B61-TT343-35.xlsx
43
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6160/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND.pdf ; TH-2020-9T-B61-TT343-35.xlsx
44
Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6060/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND.pdf ; TH-2020-9T-B60-TT343-35.xlsx
45
Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5960/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND.pdf ; TH-2020-9T-B59-TT343-35.xlsx
46
Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5942/TB-UBND10/07/2020 42-TB-UBND.pdf ; TH-2020-6T-B59-TT343-35.xlsx
47
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6042/TB-UBND10/07/2020 42-TB-UBND.pdf ; TH-2020-6T-B60-TT343-35.xlsx
48
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6142/TB-UBND10/07/2020 42-TB-UBND.pdf ; TH-2020-6T-B61-TT343-35.xlsx
49
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6124/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B61-TT343-35.xlsx
50
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quy 1 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6024/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B60-TT343-35.xlsx
12
Previous Page 1-50 Next Page