Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại KCN Đồng Văn II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại KCN Đồng Văn II

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1513/UBND-TH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, theo đó,

 

1. Đồng ý chủ trương để Công ty TNHH CJ Vina Agri ( Hàn Quốc) được đầu tư Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên.

2. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp hướng dẫn công ty TNHH CJ Vina Agri hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Công văn 153/UBND-TH

TCĐT