Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

GIỚI THIỆU CHUNG Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1. Văn phòng Sở

          Điện Thoại: 02263.852754

          * Ông: Tạ Trung Kiên

          Chức vụ - Chánh Văn phòng

          Điện Thoại: 0912220598

          Email: tatrungkien@hanam.gov.vn

          * Ông: Trần Trọng Thành

          Chức vụ - Phó Chánh Văn phòng

          Điện Thoại: 0973394035

          Email: trantrongthanh@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC, 491/QĐ-STC

​2. Phòng Quản lý ngân sách

          Điện Thoại: 02263.852631

          * Bà: Nguyễn Thị Nga

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0974548315

          Email: nguyenthinga@hanam.gov.vn

          * Ông: Trịnh Bình Nam

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0943555488

          Email: trinhbinhnam@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC

3. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

          Điện Thoại: 02263.852625

          * Ông: Trần Văn Trượng

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0912202011

          Email: tranvantruong@hanam.gov.vn​

          * Bà: Đỗ Thị Hương Giang

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0915610479

          Email: dothihuongiang@hanam.gov.vn

​          * Bà: Đinh Thu Hiền

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0904409085

          Email: dinhthuhien.tc@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC

4. Phòng Quản lý giá công sản

​          * Ông: Phạm Quốc Hương

          Chức vụ - Phó trưởng phòng phụ trách

          Điện Thoại: 0914365015

          Email: phamquochuong@hanam.gov.vn​

Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC

5. Phòng Tài chính đầu tư

          Điện Thoại: 02263.852870

          * Ông: Đinh Chí Hòa

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0912105335

          Email: dinhchihoa@hanam.gov.vn

          * Bà: Đỗ Thị Hương

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0944629286

          Email: dothihuong@hanam.gov.vn

          * Bà: Nguyễn Thu Thủy

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0965111193

          Email: nguyenthuthuy@hanam.gov.vn

​Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC

6. Thanh tra Sở

          Điện Thoại: 02263.851003

          * Ông Nguyễn Xuân Hoan

          Chức vụ - Chánh Thanh tra

          Điện Thoại: 0945032478​

          Email: nguyenxuanhoan.tc@hanam.gov.vn

          * Ông: Nguyễn Bá Trường

          Chức vụ - Phó Chánh thanh tra

          Điện Thoại: 0982895768​​

          Email: nguyenbatruong@hanam.gov.vn​​

          * Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

          Chức vụ - Phó Chánh thanh tra

          Điện Thoại: 0982232012

          Email: nguyenthithuhuong.tc@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp

          Điện Thoại: 02263.852598

          * Ông: Đào Văn Doãn

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0903217023

          Email: daovandoan@hanam.gov.vn

          * Bà: Trần Thị Huệ

          Chức vụ - Phó Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0385165356

          Email: tranthihue@hanam.gov.vn​

 Chức năng nhiệm vụ tải về: 36/QĐ-STC491/QĐ-STC​​

Tin liên quan