Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội
Trong điều kiện suy giảm kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, ngày 23/01/2009, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND triển khai việc thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP, phân công cho từng sở, ngành cụ thể thực hiện 04 nhóm giải pháp chủ yếu, đó là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, về tài chính tiền tệ và đảm bảo an sinh xã hội. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước vượt qua khó khăn và dần ổn định. Cụ thể như sau:

1.Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu

Ngành nông nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa X và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt việc gieo cấy vụ chiêm xuân. Cơ cấu giống lúa, mùa vụ được thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các loại giống lúa hàng hóa chất lượng cao; cây màu cũng tập trung vào các loại có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, ngô, lạc…

Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, các dự án xi măng trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Hà Nam năm 2009 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các ngân hàng thương mại khẩn trương giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp và nghiêm túc thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ. Động viên các doanh nghiệp có đơn hàng san sẻ công việc cho các doanh nghiệp bạn trong lúc khó khăn.

Sở Công thương đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trực tiếp điều tra, khảo sát tại các làng nghề TTCN nhằm tạo điều kiện cho các làng nghề vay vốn. Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu cho các làng nghề.

Sở Xây dựng đang nghiên cứu sử dụng xi măng để thay thế các vật liệu khác trong xây dựng, làm đường giao thông.

2. Về kích cầu đầu tư và tiêu dùng

UBND tỉnh đã trình Chính phủ bổ sung vào danh mục ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án cấp bách trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Sau khi được Trung ương hỗ trợ vốn, tỉnh đã phân bổ 161 tỷ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục; 25 tỷ đồng vốn chưa thu hồi tạm ứng cho các dự án giao thông. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này, sớm giải ngân số vốn trên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định chỉ thị thầu đối với các dự án dưới 5 tỉ đồng và tập hợp danh mục các công trình trên 5 tỉ đồng đề nghị Chính phủ cho chỉ định thầu.

3. Về chính sách tiền tệ

Cục Thuế đã triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá thực xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp gặp khó khăn; giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với một số hoạt động kinh doanh; giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng theo quy định tại các thông tư của Bộ tài chính.

Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, triển khai kịp thời đầy đủ và có hiệu quả các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất- kinh doanh. Kết quả, có 684 khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất, với tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất là 491,5 tỉ đồng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đã tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn của các ngân hàng thương mại. Đã có 48 khách hàng lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh; 2 khách hàng đã hoàn tất hồ sơ để được thực hiện bảo lãnh.

Ngân hàng Chính sách xã hội trong 3 tháng đầu năm đã tập trung cho vay hết các nguồn vốn tín dụng được Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam giao với tổng dự nợ là 556.632 triệu động, đạt 100% kế hoạch Trung ương giao.

4. Về an sinh xã hội

Tổ chức rà soát tình hình cắt giảm lao động và trợ giúp các doanh nghiệp bình ổn sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổ chức thực hiện Quyết định số 167/2008/QSĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay hỗ trợ người nghèo về nhà ở./.

Hà Nam