Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5 đối tượng phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
5 đối tượng phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất ngày 04/5/2023, các cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 với cơ quan thuế phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành, có 05 đối tượng là cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet

Một là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Hai là, cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Ba là, cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Bốn là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Năm là, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, cá nhân có thể thực hiện kê khai và nộp tờ khai thuế điện tử; nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng Etaxmobile. Năm nay, Cục Thuế TP Hà Nội phấn đấu số lượng cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử đạt 90%.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đối với cá nhân trực tiếp nộp về cơ quan thuế là ngày 04/5/2023.

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính